Inzichtelijk Onderwijs

CameramanGevonden.nl heeft voor Monique Ghijsen en Roos van Noord van Inzichtelijk Onderwijs een 8 tal video’s gemaakt.

De visie van Inzichtelijk Onderwijs:
De ontwikkeling van het jonge kind is onlosmakelijk verbonden met het betekenisvol en contextgebonden leren. De dagelijkse omgeving en de wereld om hen heen moet daarom worden meegenomen in het leerproces. Door goed te kijken naar het kind, zonder de ontwikkelingslijnen uit het oog te verliezen, kan er betekenisvol en contextgebonden worden geleerd. Inzichtelijk gaat enerzijds uit van een beredeneerd aanbod. Want op die manier krijgen peuterleidsters en leerkrachten van groep 1-2 zicht op de doorgaande leerlijnen, de onderwijsbehoeften van de kinderen/ leerlingen en hun opbrengsten. Anderzijds behoudt de leidster/ leerkracht de vrijheid om vorm te geven aan het eigen aanbod zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen.

www.inzichtelijkonderwijs.nl