SamenLoop voor Hoop Oss

De SamenLoop voor Hoop in Oss, een evenement waarbij het geld inzamelen voor het KWF Kankerbestrijding centraal staat was dit jaar weer een spetterend succes!
Maar liefst 84.000 EUR is er opgehaald door vele honderden vrijwilligers die 24 uur lang hebben gelopen en uiteraard was het evenement geen succes geweest zonder de vele sponsoren.

Lees meer

Bekijk de video van de 24 uur in beeld gebracht door CameramanGevonden.nl

kijk ook op: oss.samenloopvoorhoop.nl